atatürk

Vizyon ve Misyon

KURUMSAL
VİZYONUMUZ;
 
     Ülke beklentilerine cevap verebilecek, çağın gerektirdiği yeniliklere açık, hür ve bilimsel düşünceye sahip, eğitimli, kültürlü, hukuka saygılı, düşünen, üreten, tartışan, yeteneklerini geliştirebilen bireylerle oluşan bir toplum düşlüyoruz.
 
 
 
 
MİSYONUMUZ;
 
 
*Atatürk ilkeleri ışığında, laik ve demokratik cumhuriyetimizin vazgeçilmez kurumlarına sahip çıkacak geleceğin yöneticisi çocuklarımız ve gençlerimize eğitimde uygun koşul ve olanak eşitliği vermek ve onların yetenek ve becerileri ölçüsünde en iyi düzeyde yetişmelerine katkıda ve destekte bulunmak, kaynak ve olanakların yönlendirmesinde eğitimin önemi ve önceliği konusunda kamuoyu yaratarak, eğitim ve kültür gibi temel bir konuya, toplumu ortak etmek, çocuklarımızın, gençlerimizin ve tüm insanımızın eğitsel, sosyal, kişisel ve mesleğe yönelik gelişimlerine katkıda bulunmak için çalışmak,
 
*Yaratıcılık alanında çocukların ve gençlerin öz güvenini geliştirmek.
 
*Çocukların ve gençlerin sosyal, kültürel ve sportif eğitimlerini yükseltmeye çalışmak,
 
*Çocukların ve gençlerin eğitim hayatına ve faaliyetlerine maddi ve bilimsel katkılarda bulunup destek sağlamak,
 
*Maddi imkânsızlığı nedeniyle okumakta sıkıntı çeken çocuk ve gençlerimize yardımcı olup onlara eğitim olanağı sağlamak,
 
*Çocuk yuvaları ve çocuk yetiştirme yurtlarında korunan ve korunmayan, bütün yardıma muhtaç çocuklara çeşitli sosyal yardımlarda bulunmak.
 
*Tarihsel geçmişini bilmeyen çocukların, geleceklerine duyarlı bakamayacakları fikrinden yola çıkarak, güncel duyarlılığı geliştirmek ve bu alanda çalışmalar yapmak,
 
*Gelecekte her alanda yaratıcı, öncü, girişimci, başarılı bireylerin oluşmasına katkıda bulunmak,
 
*Ülke tanıtımına hizmet etmek ve bu duyguyu geliştirmek,
 
 
 
Sosyal Sorumluluk Bilinci
 
Sosyal sorumluluk bilincimiz doğrultusunda toplum yararına projeler üretir; Her Çocuk Bir Umuttur Vakfıdışında üretilen projelere de katkıda bulunuruz. Çocukların ve tüm öğrencilerin yetişmesine, kendilerini geliştirmesine önem verir, bu amaçla çalışmalar yaparız. 
 
 
 
Araştırmacılık ve Yaratıcılık
 
Vakfımız, araştırmanın önemine inanır, sonuçlarını bilimin ve enstitü hizmetlerinin gelişimine sunar. Bu sebeple, dernek içinde veya dışında birçok araştırmayı yönlendirir ve sonuçlarını bilimin ve kamuoyunun hizmetine sunarız. Araştırmacı kimliğimizle bütünleştiğini düşündüğümüz yaratıcı yönümüzle, yeni fikirler üretir, bu fikirlerin teori ve pratikteki uygulamaları üzerine çalışmalar yaparız. 
 
 
 
 
 
ŞEFFAFLIK İLKESİ
 
*Vakfımız faaliyetlerinde toplumsal yapıyı oluşturan veya kamu gücünü kullanan tüm kişi ve kuruluşların açık, dürüst, yasal, etik, izlenebilir ve hesap verebilir şekilde davranmasını talep eder, kendisi de aynı ilkeler çerçevesinde faaliyetlerini sürdürür.
 
*Amaçlarını gerçekleştirmek üzere faaliyette bulunurken ilgili taraflara zamanında, açık ve doğru bilgi sağlar.
 
*Demokrasiye inanır, açık ve şeffaf bir toplum hedefinin demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu kabul eder. 
 
*Siyasi bir tercihi yoktur, tarafsızdır, iç ve dış siyasetteki tüm parti ve gruplara, kurum, dernek ve vakıflara karşı eşit mesafede bulunmaktadır.
 
*Olaylar karşısında aldığı konum tarafsız, bilimsel ve profesyonel analiz ve araştırmalara dayanır.
 
*Amaçlarını gerçekleştirmek üzere yurt içi ve yurtdışındaki birçok kişi, kurum, kuruluşla işbirliği içinde hareket edecek olsa da özgür, tarafsız ve bağımsız tutumunu olumsuz yönde etkileyecek veya sınırlayacak herhangi bir mali destek kabul etmez.
 
*Temel hak ve özgürlüklere saygılıdır, katılımcı, demokratik ve değişime açık fikirli bir kültür yaratmayı hedefler.
 
*Kutup yaratan ve kavga eden değil, yapıcı, birleştirici, kucaklayıcı ve sonuca götürücü bir yapı oluşturmayı amaçlamıştır.
Her Çocuk Bir Umuttur Vakfı Kurumsal Web Sitesi - bağış
Her Çocuk Bir Umuttur Vakfı Kurumsal Web SitesiHer Çocuk Bir Umuttur Vakfı Kurumsal Web Sitesi - destekcilerimiz
Destekcilerimiz
Her Çocuk Bir Umuttur Vakfı Kurumsal Web Sitesi - bağış
SOSYAL MEDYA
Hafiziye mah Eski cezaevi caddesi Baytar apartmanı kat 2 no 6 İpekyolu Van
0532 595 02 65 - 0432 502 74 30 [email protected] [email protected]
dv
dv
dv
dv
dv
dv
Copyright © 2018 | Her Çocuk Bir Umuttur Derneği